نرم افزار‌‌‌‌هایی که از پلاگین‌‌ استفاده می‌‌‌کنند